מה זה upcycling (מחזור על)?

Corian
המונח upcycling מתייחס לתחום המחזור (recycling). מונח זה הוא יחסית חדש ובעצם לוקח את כל עניין המחזור, וחידוש של החומר צעד אחד נוסף קדימה.

המחזור על פי הגדרותו לוקח מוצרים ישנים ומפיק מהם חומר גלם שמהם מכינים דבר מה חדש, באיכות נמוכה או ערך נתפס נמוך יותר. בגישה של המחזור העל (upcycling) עדיף לקחת מוצר או חומר גלם ישן ולשפר אותו להפוך אותו למוצר בעל ערך נתפס גבוה יותר, וכמובן גם למוצר איכותי יותר.

היתרונות הם רבים בשיטה זו שכן התועלת היא צמצום בתהליכי יצור נוספים, חיסכון בכריה של חומרי גלם, והקטנה משמעותית של כמויות האשפה הנטמנות במטמנות או נזרקות סתם ככה בכל מיני מקומות.
MAAMAD X